Страхування

Страхові Ліцензії ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА»

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕСТРА» має ліцензії на здійснення страхової діяльності за видами страхування іншими, ніж страхування життя на наступні види страхування, а саме:

Добровільні види страхування

Серія та номер

Назва виду страхування

АВ № 546613

Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транс порту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

АВ № 546621

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АВ № 546619

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних  явищ

АВ № 546616

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

АВ № 546620

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)

АВ № 546617

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

АВ № 546615

Страхування від нещасних випадків

АВ № 546614

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АВ № 546618

Страхування фінансових ризиків

АВ № 641877

Страхування сільськогосподарської продукції

Обовязкові види страхування

Серія та номер

Назва виду страхування

АВ № 641866

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Б/Н

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру