Про компанію

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

Товариство з обмеженою відповідальністю  “НЕО – СТИЛЬ КОМПАНІ”, ЄДРПОУ: 34663661,

Місцезнаходження: Україна, 03118, м. Київ, просп. Червонозоряний, буд.128; Частка – 99,9442%  

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи

Не обрана, згідно Протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК»ЕНЕСТРА» №54 від 20.04.2016 року.

Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи

Відокремлених підрозділів немає.